Published by:
Medium:
Play time:
36 min.
Publishing house:
Catalog number:
1400806-2
Place:
Year:
Size:
1 CD
Language:
Categories/regions:
Tracks:
1 Dat Geföhl, dat nömt man Leevde
2 An all de Dagen
3 Ok wenn ik hunnert Johr old worr
4 Du un ik
5 Kumm, laat uns maal weer danzen
6 De, ik hebb di so leev
7 Du büst mien moiste Dröm
8 Mien Vaderhuus
9 Wenn dat Glück sük ok maal Tied lett
10 Danke segg ik di för alles
11 Günn di maal´n bietje Tied
12 Dat gifft so völ Saken in uns grote Welt
13 Füerrot de Sünn se geiht