Author:
Edition:
[Neuaufl.]
Medium:
📖 Book
Publishing house:
Place:
Year:
Size:
83 pages
Original Price:
4.95 
ISBN:
3-88042-065-3
ISBN-13:
978-3-88042-065-6
Book format:
Softcover, H 20.5 cm / B 12.7 cm (≈ 8.1 × 5 in)
Categories/regions:
Description from publisher:
30 Kurzgeschichten auf plattdeutsch Gluck - gluck - dümpelt de Kohn in´n Priel. Gluck - gluck -. Denn is dat wedder still. De Ever en beten wieder lang röögt sik nich. He sitt fast op´n Slick un töövt op de Floot. - Gluck - gluck - seggt de Kohn.