Rhymes on "Regel"

We found 15 search results:

[1] kregel munter
[2] Egel Erinaceidae
[3] Spegel mirror
[4] spegeln mirror
[5] Tegel Bosteen ut brannt Toon
[6] Regel Schuver to 'n Tosperren
[7] Pegel Waterstand, Waterstandsmeter
[8] Segel Teken, mit dat sekerstellt warrt, dat en Saak nich apen maakt worrn is
[9] Segel sail
[10] Degel lütt Fatt
[11] Stegel Padd mit Stufen
[12] Flegel flail
[13] gnegeln murren
[14] Regel rule
[15] afspegeln afbillen

To learn more about one of the words, click the relevant search result.