Söök na „Man��ver“

372 Drepers funnen:

[1] wiet groot (von en Distanz)
[2] ver- Vörsülf, de utdrückt, dat en Saak weggaht
[3] Blinnekoh Spill, bi dat man de Ogen verbinnen kriggt
[4] Arf dat, wat man kriggt, wenn man arvt
[5] jenerlich von wat, wo man sik för schaamt, wat man nich geern doon mag
[6] Mann ♂ Minsch
[7] man irgendeen, welk oder all Minschen
[8] Tins Afgaav, wat man bi en Kredit mehr trüchtahlen mutt, as man kregen hett
[9] Havengeld Geld, dat man betahlen mutt, dat man in en Haven liggen dröff
[10] Loppen soveel, as man normaal op man Maal von wat grippt
[11] Insicht wat, wat man kennt oder beleevt hett
[12] de Ogen sünd gröter as de Mund warrt seggt, wenn man sik mehr Eten opfüllt, as man opkriegen kann
[13] wat een in ’n Kopp nich hett, dat mutt een in de Been hebben schall utseggen, dat toeerst nadenken veel Loperee spoort
[14] Hungerpoot Poot, an de man bildlich suugt, wenn man nix to eten hett
[15] Wennst Gewohnheit
[16] Buxtehusen fiktiv Oortsnaam
[17] süh warrt seggt, wenn wat, wat man jüst to weten kregen hett, as intressant funnen warrt
[18] Hittslagg Schaden, den man kriegen kann, wenn man bi Warms toveel deit
[19] Drietkeerl man, von den man nix höllt
[20] Wriddel Dook, dat man bruukt, dat man en Ammer op ’n Kopp dregen kann
[21] Brand en Füür
[22] Tööfstuuv Kamer, in de man töövt, bet man an de Reeg is
[23] Waselk Dook, dat man bruukt, dat man en Ammer op ’n Kopp dregen kann
[24] Slackerbuuschen Dook, dat man vör de Bost binnt, dat man dor nix ropklackert
[25] övereten so veel eten, dat man Magenpien kriggt
[26] Waasch Dook, dat man bruukt, dat man en Ammer op ’n Kopp dregen kann
[27] Pandhuus Geschäft, in dat man sien Besitt gegen en Pandgeld afgeven kann, wenn man gau Boorgeld bruukt
[28] utgeven Geld för wat betahlen
[29] Öllervader man, von den man afstammt
[30] Kredit Geld, dat man sik lehnt hett un för dat man Tinsen betahlen mutt
[31] Beet Akt von dat Bieten
[32] Miegpott lütt Pott, wo man in de Nacht rinmaken kann
[33] Schuldschien Schien as Nawies, dat man noch Schullen hett
[34] Meet Lien bi welk Spelen, de wiest, wo wiet man dröff
[35] Haublock groot Block, op den man to’n Bispill Holt lütt hauen kann
[36] Vaderstad Stadt, in de man opwussen is
[37] Vaderland Land, ut dat man stammt
[38] Vaderhuus Huus, in dat man opwussen is
[39] Drusseltiet Tiet, in de man drusselt
[40] Regel wat, wat fastleggt worrn is, wo man sik an holen mutt
[41] Neihdisch Disch, an den man sitten kann to ’t Neihn
[42] Neihmaschien Apparaat, mit den man neihn kann
[43] Lehrtiet Tiet, de man in de Lehr geiht
[44] Hilg Krankheit, bi de man rode Plackens in ’t Gesicht kriggt
[45] Dansschool School, in de man Dansen lehren kann
[46] Dagreis Weg, den man an een Dag vörankummt
[47] Bettdeck Deck, unner de man in ’t Bett liggt
[48] Arfstück en besünner Saak, de man arvt hett
[49] Pullstock Stock, mit den man över Gravens springen kann
[50] Plicht wat, wat man doon mutt
[51] verlehren wat, wat man kunnt hett, nu nich mehr könen
[52] Slick soveel, as man bi eenmaal Licken op de Tung kriggt
[53] Lehnbökeree Huus, wo man Böker utlehnen kann
[54] Starfdag Dag, an den man starvt
[55] rutschig von wat, wo man licht op utrutschen kann
[56] Hunnblaff Weg, so wiet as man dat Blaffen von en Hund hören kann
[57] antippen man even anraken
[58] Kennteken Teken, wo man wat an kennen kann
[59] Infohrt Steed, an de man wo rinföhren kann
[60] Frömm Oort, wo man frömd is
[61] Dodenbett dat Bett, op dat man liggt bi ’n Starven
[62] versnappen wat vertellen, wat man nich vertellen wull oder schull
[63] Oogappel wat, wat man besünners geern hett
[64] Brekels wat, wat man braken hett
[65] Appelplücker Reedschop, mit de man Äppel ut ’n Boom halen kann
[66] Gefallen wat, wat man een anneren toleev deit
[67] Kinnerwagen Wagen, mit den man en lütt Kind dör de Gegend schuven kann
[68] Freekoort Intriddskoort, för de man nix betahlen mutt
[69] Supermarkt groten Laden, in den man sik sülvs bedenen mutt
[70] Unwennst wat man nich wennt is
[71] dat schall mi verlangen warrt seggt, wenn man intresseert is, wat to weten to kriegen
[72] Lick soveel, as man bi eenmaal Licken op de Tung kriggt
[73] Bökeree Huus, wo man Böker utlehnen kann
[74] Dansmusiek Musik, to de man dansen kann
[75] verlehnen wat afgeven unner de Vörutsettung, dat man et lateer wedderkriggt
[76] Afscheed Tiet, wenn man wat verlaten mutt
[77] anschrieven nich lieks betahlen un de Summ eerst opschrieven laten, dat man et lateer betahlen kann
[78] Schruufstock Reedschop, in de man wat fastspannen kann
[79] wohrig nervös
[80] Melkbuck Schamel, op den man bi ’t Melken sitt
[81] Drietsack Persoon, von de man nix höllt
[82] Heidlüchten Lüchten von en wiet weg Gewidder, bi dat man den Blitz sülvs nich süht
[83] Snall Lasch, mit de man en Saak fastsnallen kann
[84] Hartpuckern dat gau Slahn von ’t Hatt, wenn man opreegt is
[85] alldoch Antwoord op en negative Utsaag von een anneren
[86] Bradenwest West, de man sünndaags driggt
[87] Heetblicken Lüchten von en wiet weg Gewidder, bi dat man den Blitz sülvs nich süht
[88] Feern Tiet, in de man von School oder Beroop free hett
[89] tokehrgahn sik benehmen, as wenn man allens ümstörten will
[90] ik meen dat ook so warrt seggt, wenn man en Wunsch jüstso trüchgifft
[91] Waagstück en Akschoon, bi de man veel waagt
[92] beduren över wat, wat schehn is, nich frauh we’en un sik wünschen, dat man et anners maakt harr
[93] nu warrt seggt, wenn wat nich gau noog geiht oder wenn man dor för sorgen will, dat wat losgeiht
[94] Soldatentiet Tiet, in de man Soldaat we’en is
[95] Höögtiet Tiet, in de man sik höögt
[96] denn man to muntert to wat op
[97] dat glööv man warrt seggt, wenn wat tostimmt warrt
[98] hoogsnarzen hoogdüütsch snacken
[99] Nadörst de Döst, de kummt, wenn man veel Alkohol drunken hett
[100] Kruutuul Ökelnaam op en lütte Persoon, de man geern hett
[101] bihuus dor, wo man wahnt
[102] Hakelwark Tuun mit Doornen baven op, dat man dor nich so licht överstiegen kann
[103] Lappsack Persoon, von de man nich veel höllt
[104] Drögeldook Popeer, mit dat man de Fuchtigkeid von ’t Black opsugen kann, dat et nich uteneensmeert
[105] Maandgeld Geld, wat man för een Maand Arbeit kriggt
[106] Markeldag Dag, an den wat besünners is
[107] Röök wat, wat man rüken kann
[108] Kuusprökel Reedschop, mit de man sik Eten twischen de Tähn rutprökeln kann
[109] Hansbunkentöög Saken, de man deit, üm een anneren to argern
[110] Torfkopp Schimpwoort op en dummen Minschen oder en Minschen, den man eenfach nich mag
[111] Ophängsel lütt Band, dat an wat ran maakt is, dat man et ophängen kann
[112] Wederlüchten Lüchten von en wiet weg Gewidder, bi dat man den Blitz sülvs nich süht
[113] Nachtpott lütt Pott, wo man in de Nacht rinmaken kann
[114] Verkehrden Hals Strott (wenn man sik versluckt)
[115] Daddelkist Reedschop, an de man daddeln kann
[116] bibottern bi en Saak nich verdenen, man wat togeven
[117] ketelig sensitiv, wenn man ketelt warrt
[118] Hamerbahn de Siet von en Hamer, mit de man hamert
[119] Vörbild wat, wo man sik na richten will
[120] Fummelkraam wat, wo man veel an fummeln mutt

Üm mehr över de Wöör to weten to kriegen, klick op dat Woort rop, dat di intresseert.