Cover des Werks
Autoren:
Vollständiger Titel:
Launbörger Dönken: sammelt un in Launbörger Platt opschreven: vun Gustav Friedrich Meyer; nie opmaakt un wat toleggt vun Helga Walsemann
Auflage:
[Neuausg. der "Lo’nbörger Dönken", Garding 1922]
Medium:
📖 Buch
Verlag/Drucker:
Ort:
Jahr:
Umfang:
94 Seiten
ISBN:
3-87651-147-X
ISBN-13:
978-3-87651-147-4
Buchformat:
10,5 × 18 cm
Gewicht:
70 g
Regionen: