Cover des Werks
Autoren:
Vollständiger Titel:
Mit Käpten Donald op hoge See: [Donald snackt platt]: snackeree un Billers vun Carl Barks. Ut’t Amerikaan. in’t Hoochdüütsche overs. vun Erika Fuchs. Plattmaakt vun Hartmut Cyriacks… Cyriacks, Hartmut
Medium:
📖 Buch
Verlag/Drucker:
Ort:
Jahr:
Umfang:
58 Seiten
ISBN:
3-7704-0646-X
ISBN-13:
978-3-7704-0646-3
Kategorien: