Author:
Full title:
Dat Ole Testament: rutgeben vun den Arbeidskrink "Plattdüütsch in de Kark" in Nordelbien. Översett ut den Uurtext vun Karl-Emil Schade
Medium:
📖 Book
Publishing house:
Place:
Year:
Size:
936 pages
ISBN:
3-529-04958-1
ISBN-13:
978-3-529-04958-3
Categories/regions:
Description from publisher:
Dünndr.