Search for "graben"

We found 9 search results:

[1]gravendig
[2]kuhlendig
[3]buddelngraven, in de Eer wöhlen
[4]Gravenvon Minschen anleggt Waterloop
[5]düpenWater schöppen
[6]SlootWatergraven
[7]spittenmit ’n Escher graven, Eer utsteken
[8]utsmietendör Smieten utdelen
[9]Graavvon Minschen anleggt Waterloop

To learn more about one of the words, click the relevant search result.