Kene biograafschen Daten.

Naams von Arthur Speck:
  • Speck, Arthur

Warken von Arthur Speck