Schriever:
Medium:
Speeltiet:
38 min.
Verlag:
Oort:
Stuhr-Neukrug
Johr:
Ümfang:
1 CD
Originalpries:
18,00 
Kategorien/Regionen:
Titels:
1 Wo dat Woort Gesang is 4:47 min.
2 Maand över Manhattan 5:37 min.
3 Angst legg di slapen 7:09 min.
4 Doon un Laten 4:06 min.
5 Midden in't noweer 2:52 min.
6 Steern up hoge See 4:37 min.
7 Fiore di verità 5:57 min.
8 De Nacht hett söben Oogen 2:48 min.