Schrievers:
Medium:
Verlag:
Oort:
Bortörp (Burgdorf)
Johr:
Ümfang:
280 Sieden
Spraak:
Kategorien/Regionen: