Schrievers:
Vullen Titel:
Fredo is een Frettchen: Ulrike Peine-Müller, Klaus Henicz
Medium:
Verlag:
Oort:
Ollnborg (Oldenburg (Oldenburg))
Johr:
2021 rutkamen an’n 28. September 2021 (Dingsdag)
Ümfang:
28 Sieden
Originalpries:
19,90 
ISBN:
978-3-7308-1832-9
Bookformat:
Hardcover, H 21,5 cm / B 30,5 cm
Gewicht:
420 g
Spraak:
Kategorien/Regionen:
Text von’n Verlag:
Fredo is an't Söken, dat he well to'n Spelen findt, man all de Deerten, de he drapen deit, hebbt wat an em to quaken: "Wat büst do denn för een?" So söcht Fredo nich blots na een to'n Spelen - he söcht ok de Antwurt up de Fraag: "Well bün ik?"