Autoren:
Teil der Reihe:
Vollständiger Titel:
Dat Stück vun dat Heen un dat Ei: Föer Kinner in Riemels vertellt: vun James Krüss. Mit bunte Biller vun Josef Paleèek. Plattdüütsch vun Kalle Johannsen un Anke Joldrichsen
Medium:
Verlag/Drucker:
Ort:
Bredstedt (Bräist/Bredstedt)
Jahr:
Umfang:
28 Seiten
ISBN:
3-925845-52-6
ISBN-13:
978-3-925845-52-9
Kategorien/Regionen: