Cover des Werks
Autoren:
Vollständiger Titel:
Dat Stück vun dat Heen un dat Ei: Föer Kinner in Riemels vertellt: vun James Krüss. Mit bunte Biller vun Josef Paleèek. Plattdüütsch vun Kalle Johannsen un Anke Joldrichsen
Medium:
📖 Buch
Verlag/Drucker:
Nordfriisk Inst.
Ort:
Bräist/Bredstedt
Jahr:
1992
Umfang:
28 Seiten
ISBN:
3-925845-52-6
ISBN-13:
978-3-925845-52-9
Kategorien:
Weitere Werke:
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover
Buch­cover