Huus­wand in Low German

Pronunciation: /ˈhuːzˌvant/
noun
Syllabication: Huus·wand
Plural: Huuswänn f de Huus­wand Westfälisch, Ostfälisch, Mecklenburgisch, Märkisch
Plural: Huuswann f de Huus­wand
[1]
peripheral vocabulary
Low Saxon:
English:
Dutch:
German:
Examples:
An de Huuswand wasst Ieloof.

Etymology:

Compound word constructed from: Huus + Wand