Authors:
Full title:
Luthers neje Spröken för elke Week: du lachst sovöl as du glöven deist: rutgeven van Jörg Buchna. In plattdütsch överdragen van Hedwig Friebe
Medium:
Publishing house:
Place:
Year:
2012 published on 16th January 2012 (Monday)
Size:
52 pages
ISBN:
978-3-939870-98-2
Book format:
15 × 10.5 cm (≈ 5.9 × 4.1 in)
Categories/regions: