Schriever:
Medium:
Verlag:
Oort:
Johr:
Ümfang:
94 Sieden
Originalpries:
14,80 DM
ISBN:
3-356-00586-3
ISBN-13:
978-3-356-00586-8
Bookformat:
20,5 × 12,5 cm