Schrievers:
Deel von de Reeg:
Vullen Titel:
Ut de Franzosentid. Ut mine Stromtid T. 1: Fritz Reuter. Hrsg. v. Paul Warncke. Das Wörterbuch verfaßte Dr. W[alter] Heynen
Medium:
Verlag:
Oort:
Johr:
Kategorien/Regionen: