Veröffentlicht von:
Medium:
Spielzeit:
59 min.
Jahr:
Umfang:
1 CD + Booklet
Sprache:
Kategorien/Regionen:
Titel:
1 ik bün en lüttjen Vögel
2 Ik weet Bescheed
3 Eenst sach ik daar
4 Froo Müller
5 Tied för mi
6 Maakst du't recht
7 Mien Dröm
8 De Fernsehkrimi
9 De eerste Steern
10 Wees man blied
11 Dat is Glück
12 Waar sünd se hen?
13 Johanns Bruud
14 Mien Blues
15 Oll Fründ
16 En Dröm för di