Pronunciation: /ˈiːzˌfɔː·ɡəl/
noun
Syllabication: Ies·va·gel
Plural: Iesvagels m de Ies­va­gel West-Grupp, Nordniedersächsisch
Plural: Iesvögel m de Ies­va­gel
[1]
advanced vocabulary
name of species
Low Saxon:
English:
Dutch:
German:
Examples:
De Iesvagel leevt an Beken.

Etymology:

Compound word constructed from: Ies + Vagel