Koop in Low German

Plural: Kööp m de Koop
[1]
advanced vocabulary
active
Low Saxon:
German:
=
Kauf