echter echtst
[1]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
nich fälscht
Nederlands:
Engels:
Duits:
Voorbeelden:
Antoniemen:
unecht
[2]
perifere woordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
Voorbeelden:
Antoniemen:
unecht