Plattmakers

Plattmakers is een woordenboek van de Nedersaksische of Nederduitse taal samengesteld door Marcus Buck. Nedersaksisch is de taal van zowel Noord-Duitsland als het noordoosten van Nederland (waar het echter Nedersaksisch genoemd wordt). Het was voordien de gemeenschappelijke taal van alle mensen in deze regio, maar is nu meer en meer gemarginaliseerd door de invloed van het Nederlands en het Hoogduits.

Plattmakers verzamelt de woordenschat van alle Nedersaksische/Nederduitse dialecten en probeert deze helder weer te geven en te maken gemakkelijk te onderzoeken. Veel van onze woordinvoeren zijn voorzien mee kaarten die de regio's tonen waarin het woord wordt gebruikt.

Elk Nedersaksisch woord heeft een Nedersaksisch uitleg. Net zoals de Van Dale of andere woordenboeken Nederlandse woorden in het Nederlands uitleggen, kan Plattmakers ook worden gebruikt als een woordenboek Nedersaksisch-Nedersaksisch. Daarnaast bieden we ook vertalingen van de woorden aan. Er zijn momenteel vertalingen in het Nederlands, Duits en Engels.

In 2007 werden de eerste plannen voor Plattmakers ontwikkeld en in 2009 ging het project online.Sinds 2022 maakt ook het Nedersaksische literatuurzoek Plattmakers Black deel uit van het project.