mooi in het Nedersaksisch

mojer moojst
[1]
geavanceerde woordenschat
actief
Nedersaksisch:
schöön, smuck
Duits: