Wöörbook

verdere vertaling voorstellen
Barm
(/ˈba͡ɐm/, substantief, Nedersaksisch)
Barmen, f
[1]kaart
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    groen: wordt er gebruikt;     rood: wordt er niet gebruikt;     wit: geen informatie
6. Sallands
W. Draaijer: Woordenboekje van het Deventersch dialect. Nijhoff, ’s-Gravenhage 1896, Sied 17

Betekenis:

Nedersaksisch:
Rand von en Weg

Nederlands:
berm gem

Duits:
Seitenstreifen
Duits:
Wegesrand
Duits:
Wegrand
[2]kaart
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    groen: wordt er gebruikt;     rood: wordt er niet gebruikt;     wit: geen informatie

Betekenis:

Nedersaksisch:
wat flacher Siedenstriepen an ’n Diek

Duits:
Berme gem
Duits:
Deichberme
[3]kaart
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    groen: wordt er gebruikt;     rood: wordt er niet gebruikt;     wit: geen informatie
116. Süüdwest-Oostfäälsch
Albert Hansen: Holzland-ostfälisches Wörterbuch. Ummendörp 1964, Sied 59

Betekenis:

Nedersaksisch:
en Stück even Ünnergrund twischen twee Afhäng, dat Last von 'n ünnern Afhang nehmt

Engels:
berm gem

Duits:
Berme gem