Vull­buuks­a­vend auf Plattdeutsch

Aussprache op Platt: /fʊlˈbuːksˌɔː·vənt/
Substantiv
Silbentrennung: Vull·buuks·a·vend
Erscheint nicht im Plural m de Vull­buuks­a­vend

Etymologie:

Zusammengesetztes Wort bestehend aus: vull + Buuk + Avend