Aussprache op Platt: /dɛɪ̯/ 🔊︎
Artikel
[1]
Grundwortschatz
plattdeutsch:
Artikel Nominativ feminin Eentall
Beispiele:
[2]
Grundwortschatz
Beispiele:
[3]
Grundwortschatz
plattdeutsch:
niederländisch:
de
Beispiele:
[4]
Grundwortschatz
plattdeutsch:
Artikel Akkusativ neetraal Plural
Beispiele:
[5]
Grundwortschatz
plattdeutsch:
Artikel Nominativ Plural
Beispiele:
[6]
Grundwortschatz
plattdeutsch:
Artikel Dativ neetraal Plural
niederländisch:
de
Identische Wörter ››› de ❔︎ de ❔︎ de ❔︎ de ❔︎