mehr meist Westfaals, Pruisisch
mehr mehrst
[1]
basiswoordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
Engels:
Duits:
Voorbeelden:
Se hett veel Geld.
Antoniemen:
wenig
[2]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
Engels:
Duits:
oft
Voorbeelden: