doof in het Nedersaksisch

geen trappen van vergelijking
[1]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
Engels:
Duits:
Voorbeelden:
[2]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
Duits:
Voorbeelden:
De Nööt is doof.
[3]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
Engels:
Duits:
Voorbeelden:
[4]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
nich verbunnen mit’n Höövdstroom
Duits:
tot
Voorbeelden:
De See is en doven Arm von de Elv.
[5]
perifere woordenschat
Nedersaksisch:
ahn Glanz
Engels:
Duits: