Puust in het Nedersaksisch

f de Puust
[1]
geavanceerde woordenschat
actief
Nedersaksisch:
de Fähigkeit noog Lucht to halen
Engels:
Duits:
=
Puste
Examples:
[1] Ik bün ganz ut de Puust.