wieder wiedst
[1]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
ver
Engels:
Duits:
Voorbeelden:
[2]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Engels:
Duits:
Voorbeelden:
De Büx is mi to wiet.
Antoniemen:
eng
Identieke woorden ››› wiet ❔︎ Wiet ❔︎