Plural: Mä­ken n dat Määk
Plural: Määks n dat Määk
Identische Wörter ››› maak ❔︎ Maak ❔︎