vull in het Nedersaksisch

vuller vullst
[1]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Nederlands:
vol
Engels:
Duits:
Examples:
De Ammer is vull.
[2]
geavanceerde woordenschat
figuratiev
Nedersaksisch:
Nederlands:
zat
Engels:
Duits:
Examples:
[3]
geavanceerde woordenschat
Nedersaksisch:
Duits:
Examples: